appartement à louer 2 pièces - 51,31 m2 LANNEMEZAN - 65

Ref : 15199
421 € /mois C.C.
[{'rang': 1, u'sheet': u'202/3011/c21_202_3011_15199_5_1B402D28-3D62-4C0C-827D-133DDEA77933.jpg', u'v5icon': u'202/3011/c21_202_3011_15199_10_1B402D28-3D62-4C0C-827D-133DDEA77933.jpg', u'big': u'202/3011/c21_202_3011_15199_1_1B402D28-3D62-4C0C-827D-133DDEA77933.jpg', u'list': u'202/3011/c21_202_3011_15199_6_1B402D28-3D62-4C0C-827D-133DDEA77933.jpg', u'v5sheet': u'202/3011/c21_202_3011_15199_8_1B402D28-3D62-4C0C-827D-133DDEA77933.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/3011/c21_202_3011_15199_2_1B402D28-3D62-4C0C-827D-133DDEA77933.jpg', u'v5smallicon': u'202/3011/c21_202_3011_15199_11_1B402D28-3D62-4C0C-827D-133DDEA77933.jpg', u'v5list': u'202/3011/c21_202_3011_15199_9_1B402D28-3D62-4C0C-827D-133DDEA77933.jpg', u'icon': u'202/3011/c21_202_3011_15199_7_1B402D28-3D62-4C0C-827D-133DDEA77933.jpg'}, {'rang': 2, u'sheet': u'202/3011/c21_202_3011_15199_5_207029D4-B561-4297-AD37-E5B80F5DA068.jpg', u'v5icon': u'202/3011/c21_202_3011_15199_10_207029D4-B561-4297-AD37-E5B80F5DA068.jpg', u'big': u'202/3011/c21_202_3011_15199_1_207029D4-B561-4297-AD37-E5B80F5DA068.jpg', u'list': u'202/3011/c21_202_3011_15199_6_207029D4-B561-4297-AD37-E5B80F5DA068.jpg', u'v5sheet': u'202/3011/c21_202_3011_15199_8_207029D4-B561-4297-AD37-E5B80F5DA068.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/3011/c21_202_3011_15199_2_207029D4-B561-4297-AD37-E5B80F5DA068.jpg', u'v5smallicon': u'202/3011/c21_202_3011_15199_11_207029D4-B561-4297-AD37-E5B80F5DA068.jpg', u'v5list': u'202/3011/c21_202_3011_15199_9_207029D4-B561-4297-AD37-E5B80F5DA068.jpg', u'icon': u'202/3011/c21_202_3011_15199_7_207029D4-B561-4297-AD37-E5B80F5DA068.jpg'}, {'rang': 3, u'sheet': u'202/3011/c21_202_3011_15199_5_A8535521-8D53-4EBA-8348-7A5819AE0D8F.jpg', u'v5icon': u'202/3011/c21_202_3011_15199_10_A8535521-8D53-4EBA-8348-7A5819AE0D8F.jpg', u'big': u'202/3011/c21_202_3011_15199_1_A8535521-8D53-4EBA-8348-7A5819AE0D8F.jpg', u'list': u'202/3011/c21_202_3011_15199_6_A8535521-8D53-4EBA-8348-7A5819AE0D8F.jpg', u'v5sheet': u'202/3011/c21_202_3011_15199_8_A8535521-8D53-4EBA-8348-7A5819AE0D8F.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/3011/c21_202_3011_15199_2_A8535521-8D53-4EBA-8348-7A5819AE0D8F.jpg', u'v5smallicon': u'202/3011/c21_202_3011_15199_11_A8535521-8D53-4EBA-8348-7A5819AE0D8F.jpg', u'v5list': u'202/3011/c21_202_3011_15199_9_A8535521-8D53-4EBA-8348-7A5819AE0D8F.jpg', u'icon': u'202/3011/c21_202_3011_15199_7_A8535521-8D53-4EBA-8348-7A5819AE0D8F.jpg'}, {'rang': 4, u'sheet': u'202/3011/c21_202_3011_15199_5_E921BA66-DF13-43FA-AB7D-BFA3699B406A.jpg', u'v5icon': u'202/3011/c21_202_3011_15199_10_E921BA66-DF13-43FA-AB7D-BFA3699B406A.jpg', u'big': u'202/3011/c21_202_3011_15199_1_E921BA66-DF13-43FA-AB7D-BFA3699B406A.jpg', u'list': u'202/3011/c21_202_3011_15199_6_E921BA66-DF13-43FA-AB7D-BFA3699B406A.jpg', u'v5sheet': u'202/3011/c21_202_3011_15199_8_E921BA66-DF13-43FA-AB7D-BFA3699B406A.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/3011/c21_202_3011_15199_2_E921BA66-DF13-43FA-AB7D-BFA3699B406A.jpg', u'v5smallicon': u'202/3011/c21_202_3011_15199_11_E921BA66-DF13-43FA-AB7D-BFA3699B406A.jpg', u'v5list': u'202/3011/c21_202_3011_15199_9_E921BA66-DF13-43FA-AB7D-BFA3699B406A.jpg', u'icon': u'202/3011/c21_202_3011_15199_7_E921BA66-DF13-43FA-AB7D-BFA3699B406A.jpg'}, {'rang': 5, u'sheet': u'202/3011/c21_202_3011_15199_5_4AE27EE5-409E-4A04-8203-93AFC23C3487.jpg', u'v5icon': u'202/3011/c21_202_3011_15199_10_4AE27EE5-409E-4A04-8203-93AFC23C3487.jpg', u'big': u'202/3011/c21_202_3011_15199_1_4AE27EE5-409E-4A04-8203-93AFC23C3487.jpg', u'list': u'202/3011/c21_202_3011_15199_6_4AE27EE5-409E-4A04-8203-93AFC23C3487.jpg', u'v5sheet': u'202/3011/c21_202_3011_15199_8_4AE27EE5-409E-4A04-8203-93AFC23C3487.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/3011/c21_202_3011_15199_2_4AE27EE5-409E-4A04-8203-93AFC23C3487.jpg', u'v5smallicon': u'202/3011/c21_202_3011_15199_11_4AE27EE5-409E-4A04-8203-93AFC23C3487.jpg', u'v5list': u'202/3011/c21_202_3011_15199_9_4AE27EE5-409E-4A04-8203-93AFC23C3487.jpg', u'icon': u'202/3011/c21_202_3011_15199_7_4AE27EE5-409E-4A04-8203-93AFC23C3487.jpg'}, {'rang': 6, u'sheet': u'202/3011/c21_202_3011_15199_5_4A61C508-B3AC-44E9-8965-3F481B612C9C.jpg', u'v5icon': u'202/3011/c21_202_3011_15199_10_4A61C508-B3AC-44E9-8965-3F481B612C9C.jpg', u'big': u'202/3011/c21_202_3011_15199_1_4A61C508-B3AC-44E9-8965-3F481B612C9C.jpg', u'list': u'202/3011/c21_202_3011_15199_6_4A61C508-B3AC-44E9-8965-3F481B612C9C.jpg', u'v5sheet': u'202/3011/c21_202_3011_15199_8_4A61C508-B3AC-44E9-8965-3F481B612C9C.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/3011/c21_202_3011_15199_2_4A61C508-B3AC-44E9-8965-3F481B612C9C.jpg', u'v5smallicon': u'202/3011/c21_202_3011_15199_11_4A61C508-B3AC-44E9-8965-3F481B612C9C.jpg', u'v5list': u'202/3011/c21_202_3011_15199_9_4A61C508-B3AC-44E9-8965-3F481B612C9C.jpg', u'icon': u'202/3011/c21_202_3011_15199_7_4A61C508-B3AC-44E9-8965-3F481B612C9C.jpg'}, {'rang': 7, u'sheet': u'202/3011/c21_202_3011_15199_5_CC793241-D354-479C-8583-3A359CE56AB4.jpg', u'v5icon': u'202/3011/c21_202_3011_15199_10_CC793241-D354-479C-8583-3A359CE56AB4.jpg', u'big': u'202/3011/c21_202_3011_15199_1_CC793241-D354-479C-8583-3A359CE56AB4.jpg', u'list': u'202/3011/c21_202_3011_15199_6_CC793241-D354-479C-8583-3A359CE56AB4.jpg', u'v5sheet': u'202/3011/c21_202_3011_15199_8_CC793241-D354-479C-8583-3A359CE56AB4.jpg', u'v5smallicon': u'202/3011/c21_202_3011_15199_11_CC793241-D354-479C-8583-3A359CE56AB4.jpg', u'small': u'202/3011/c21_202_3011_15199_2_CC793241-D354-479C-8583-3A359CE56AB4.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u'202/3011/c21_202_3011_15199_9_CC793241-D354-479C-8583-3A359CE56AB4.jpg', u'icon': u'202/3011/c21_202_3011_15199_7_CC793241-D354-479C-8583-3A359CE56AB4.jpg'}, {'rang': 8, u'sheet': u'202/3011/c21_202_3011_15199_5_93D1229D-92EF-4BFD-998C-0131B7331576.jpg', u'v5icon': u'202/3011/c21_202_3011_15199_10_93D1229D-92EF-4BFD-998C-0131B7331576.jpg', u'big': u'202/3011/c21_202_3011_15199_1_93D1229D-92EF-4BFD-998C-0131B7331576.jpg', u'list': u'202/3011/c21_202_3011_15199_6_93D1229D-92EF-4BFD-998C-0131B7331576.jpg', u'v5sheet': u'202/3011/c21_202_3011_15199_8_93D1229D-92EF-4BFD-998C-0131B7331576.jpg', u'v5smallicon': u'202/3011/c21_202_3011_15199_11_93D1229D-92EF-4BFD-998C-0131B7331576.jpg', u'small': u'202/3011/c21_202_3011_15199_2_93D1229D-92EF-4BFD-998C-0131B7331576.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u'202/3011/c21_202_3011_15199_9_93D1229D-92EF-4BFD-998C-0131B7331576.jpg', u'icon': u'202/3011/c21_202_3011_15199_7_93D1229D-92EF-4BFD-998C-0131B7331576.jpg'}, {'rang': 9, u'sheet': u'202/3011/c21_202_3011_15199_5_A51A52CC-002B-4943-8361-45ED6384FF5C.jpg', u'v5icon': u'202/3011/c21_202_3011_15199_10_A51A52CC-002B-4943-8361-45ED6384FF5C.jpg', u'big': u'202/3011/c21_202_3011_15199_1_A51A52CC-002B-4943-8361-45ED6384FF5C.jpg', u'list': u'202/3011/c21_202_3011_15199_6_A51A52CC-002B-4943-8361-45ED6384FF5C.jpg', u'v5sheet': u'202/3011/c21_202_3011_15199_8_A51A52CC-002B-4943-8361-45ED6384FF5C.jpg', u'v5smallicon': u'202/3011/c21_202_3011_15199_11_A51A52CC-002B-4943-8361-45ED6384FF5C.jpg', u'small': u'202/3011/c21_202_3011_15199_2_A51A52CC-002B-4943-8361-45ED6384FF5C.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u'202/3011/c21_202_3011_15199_9_A51A52CC-002B-4943-8361-45ED6384FF5C.jpg', u'icon': u'202/3011/c21_202_3011_15199_7_A51A52CC-002B-4943-8361-45ED6384FF5C.jpg'}, {'rang': 10, u'sheet': u'202/3011/c21_202_3011_15199_5_4F8BE7A9-F916-47B0-AB2F-7A3B952D3418.jpg', u'v5icon': u'202/3011/c21_202_3011_15199_10_4F8BE7A9-F916-47B0-AB2F-7A3B952D3418.jpg', u'big': u'202/3011/c21_202_3011_15199_1_4F8BE7A9-F916-47B0-AB2F-7A3B952D3418.jpg', u'list': u'202/3011/c21_202_3011_15199_6_4F8BE7A9-F916-47B0-AB2F-7A3B952D3418.jpg', u'v5sheet': u'202/3011/c21_202_3011_15199_8_4F8BE7A9-F916-47B0-AB2F-7A3B952D3418.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/3011/c21_202_3011_15199_2_4F8BE7A9-F916-47B0-AB2F-7A3B952D3418.jpg', u'v5smallicon': u'202/3011/c21_202_3011_15199_11_4F8BE7A9-F916-47B0-AB2F-7A3B952D3418.jpg', u'v5list': u'202/3011/c21_202_3011_15199_9_4F8BE7A9-F916-47B0-AB2F-7A3B952D3418.jpg', u'icon': u'202/3011/c21_202_3011_15199_7_4F8BE7A9-F916-47B0-AB2F-7A3B952D3418.jpg'}, {'rang': 11, u'sheet': u'202/3011/c21_202_3011_15199_5_35D85B7B-FD1A-4A26-85DE-8BE73848567C.jpg', u'v5icon': u'202/3011/c21_202_3011_15199_10_35D85B7B-FD1A-4A26-85DE-8BE73848567C.jpg', u'big': u'202/3011/c21_202_3011_15199_1_35D85B7B-FD1A-4A26-85DE-8BE73848567C.jpg', u'list': u'202/3011/c21_202_3011_15199_6_35D85B7B-FD1A-4A26-85DE-8BE73848567C.jpg', u'v5sheet': u'202/3011/c21_202_3011_15199_8_35D85B7B-FD1A-4A26-85DE-8BE73848567C.jpg', u'v5smallicon': u'202/3011/c21_202_3011_15199_11_35D85B7B-FD1A-4A26-85DE-8BE73848567C.jpg', u'small': u'202/3011/c21_202_3011_15199_2_35D85B7B-FD1A-4A26-85DE-8BE73848567C.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u'202/3011/c21_202_3011_15199_9_35D85B7B-FD1A-4A26-85DE-8BE73848567C.jpg', u'icon': u'202/3011/c21_202_3011_15199_7_35D85B7B-FD1A-4A26-85DE-8BE73848567C.jpg'}]
Appartement F2 à louer - 2 pièces - 51.31 m2 - LANNEMEZAN - 65 - MIDI-PYRENEES - Century 21 Gm Immobilier
Appartement F2 à louer - 2 pièces - 51.31 m2 - LANNEMEZAN - 65 - MIDI-PYRENEES - Century 21 Gm Immobilier
Appartement F2 à louer - 2 pièces - 51.31 m2 - LANNEMEZAN - 65 - MIDI-PYRENEES - Century 21 Gm Immobilier
Appartement F2 à louer - 2 pièces - 51.31 m2 - LANNEMEZAN - 65 - MIDI-PYRENEES - Century 21 Gm Immobilier
Appartement F2 à louer - 2 pièces - 51.31 m2 - LANNEMEZAN - 65 - MIDI-PYRENEES - Century 21 Gm Immobilier
Appartement F2 à louer - 2 pièces - 51.31 m2 - LANNEMEZAN - 65 - MIDI-PYRENEES - Century 21 Gm Immobilier
Appartement F2 à louer - 2 pièces - 51.31 m2 - LANNEMEZAN - 65 - MIDI-PYRENEES - Century 21 Gm Immobilier
Appartement F2 à louer - 2 pièces - 51.31 m2 - LANNEMEZAN - 65 - MIDI-PYRENEES - Century 21 Gm Immobilier
Appartement F2 à louer - 2 pièces - 51.31 m2 - LANNEMEZAN - 65 - MIDI-PYRENEES - Century 21 Gm Immobilier
Appartement F2 à louer - 2 pièces - 51.31 m2 - LANNEMEZAN - 65 - MIDI-PYRENEES - Century 21 Gm Immobilier
Appartement F2 à louer - 2 pièces - 51.31 m2 - LANNEMEZAN - 65 - MIDI-PYRENEES - Century 21 Gm Immobilier
Exclusivité
Envoyer un message
Message
Envoyer ce bien à un ami

Description

Plein centre, appartement de type 2 sur 2 niveaux donnant sur cour comprenant au rez-de-chaussée une grande entrée, à l'étage un palier pouvant servir de bureau, un séjour spacieux avec cuisine ouverte, un cellier/buanderie, une chambre avec placard, un WC séparé et une salle de bains. Cet appartement bénéficie d'une place de parking extérieur.

Localisation

Laissez-nous vos coordonnées pour obtenir la localisation

Avez-vous un bien à vendre ?
Envoyer
Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires.
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici.

Afficher sur la carte :

Demander la localisation

Vue globale

 • Surface totale : 56,8 m2
 • Surface habitable : 51,3 m2
 • Type d'appartement : F2
 • Nombre de pièces : 2
  • Entrée (6,5 m 2)
  • palier (4,1 m 2)
  • Séjour-cuisine (21,5 m 2)
  • Cellier (3,0 m 2)
  • Salle de bains (4,4 m 2)
  • WC (1,7 m 2)
  • Chambre (10,1 m 2)
 • Type de construction : Traditionnelle
 • Année construction : 2006

Équipements

Général

 • WC séparés
 • Porte : 3 points
 • Isolation : Double vitrage
 • Chauffage : Central au gaz
 • Eau chaude : Chaudière gaz

À savoir

 • Détail du loyer: 421 € /mois C.C.
 • dont provision pour charges : 21,00 €, soumise à régularisation annuelle

 • Honoraires charge locataire : 421 €

  dont :
  • Visite, constitution dossier, rédaction de bail : 345 €
  • Etablissement état des lieux : 76 €
 • Dépôt de garantie : 400 €

Les performances énergétiques

  bien.date_dep: 1 juin 2015
  bien.dpe_indisponible: False
  bien.non_soumis_au_dpe: None
  bien.certificat_dep: True
  bien.certificat_ges: True
  bien.cle_exam: False
 

Classe énergie

Logement économe

 • ≤ 50 A
 • 51 à 90 B
 • 91 à 150 C
 • 151 à 230 D
 • 231 à 330 E
 • 331 à 450 F
 • > 450 G

Logement énergivore

Logement

 • 237
  KWhEP/m2
  .an

Classe GES

Faible émission de GES

 • ≤ 5 A
 • 6 à 10 B
 • 11 à 20 C
 • 21 à 35 D
 • 36 à 55 E
 • 56 à 80 F
 • > 80 G

Forte émission de GES

Logement

 • 55
  KgeqCO2/m2
  .an

Envoyer à un ami

Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires
Envoyer
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici. Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google Politique de confidentialité et Conditions d'utilisation

Envoyer un message :

Avez-vous un bien à vendre ?
Envoyer
Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires.
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici.

Créer votre alerte

Soyez le 1er informé sur les nouveaux biens correspondant à vos critères.

Rappel de vos critères de recherche :

Erreur dans les critères envoyés

Limite d'alertes atteinte

Cette alerte existe déjà

Cette alerte est déjà enregistrée pour cette adresse email. Vous continuerez à recevoir les biens correspondants à vos critères.

Une erreur est survenue

Merci de réessayer ultérieurement.

Votre alerte a été créée

Vous recevrez les biens correspondants à vos critères.

Nos agences proposent régulièrement des biens Comme celui que vous cherchez

Ne ratez pas une opportunité, On vous alerte en priorité !

Avez-vous un bien à vendre ?
Créer une alerte
Je souhaite être alerté
Voir les biens correspondants